Головна » Файли » Статі та конспекти

Таблиця дат з історії України згідно з програмою ЗНО
02.03.2017, 11:43

Таблиця дат з історії України згідно з програмою ЗНО

 

Тема Дати
Стародавня історія України

IV - середина III тис. до н.е. - розселення племен трипільської культури на території України;

V - VII ст. - Велике розселення слов'ян.

Виникнення та розквіт Київської Русі

882 р. - об'єднання північних та південних руських земель Олегом;

988 р. - запровадження християнства як державної релігії;

1019 - 1054 рр. - князювання Ярослава Мудрого в Києві.

Київська Русь за часів роздробленості. Галицько- Волинська держава.

1097 р. - Любецький з’їзд князів;

1187 р. - Перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах;

1199 р. - утворення Галицько-Волинської держави;

1238 р. - 1264рр. – правління Данила Романовича;

1240 р. - захоплення Києва монголами.

Політичний устрій, соціально- економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ - ХІV ст.

1056 - 1057 рр. - створення Остромирового Євангелія;

1113 р. - укладення «Повісті минулих літ»;

1187 р. - створення «Слова о полку Ігоревім»,

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV - першій половині XVI ст.)

1362 р. - битва на р.Сині Води;

1385 р. - укладення Кревської унії;

1449 р. - утворення Кримського ханства;

1471 р. - остаточна ліквідація Київського князівства;

1489 р. - перша згадка про українських козаків у писемних джерелах.

Українські землі в другій половині ХVІ ст.

1556 - 1561 р. - створення Пересопницького Євангелія;

1556 р. - заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої Січі;

1569 р. - Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої;

1596 р. - Берестейська церковна унія. Утворення греко- католицької церкви.

Українські землі в першій половині ХVІІ ст.

1621 р. - Хотинська війна;

1637 - 1638 рр. - повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні;

1632 р. - утворення Києво- Могилянського колегіуму

Національно- визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

1648 р. - Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви;

1649 р. - Зборівська битва. Укладення Зборівського договору;

1651 р. - Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору;

1652 р. - Батозька битва;

1654 р. - укладення українсько- російського договору.

Українські землі в 60—80-ті рр. XVII ст.

1659 р. - Конотопська битва;

1667 р. - Андрусівський договір;

1681 р. - Бахчисарайський мирний договір;

1686 р. - «Вічний мир».

Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст.

1708 - 1709 рр. - національно-визвольна акція гетьмана І. Мазепи;

1709 р. – Полтавська битва;

1710 р. - ухвалення Конституції Пилипа Орлика;

1734 р. – заснування Нової (Підпільненської) Січі.

Українські землі в другій половині XVIII ст.

1764 р. - остаточна ліквідація гетьманства;

1768 р. - Коліївщина;

1775 р. - остаточна ліквідація царським урядом Запорозької Січі;

1783 р. - царський указ про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України.

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

1798 р. - вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського;

грудень 1825 - січень 1826 рр. - повстання Чернігівського полку;

1830-1831 рр. – Польське повстання;

1846 -1847 рр. – діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

1816 рр. – Товариство галицьких греко-католицьких священиків;

1833 - 1837 рр. - діяльність «Руської трійці»;

1848 р. - скасування панщини в Галичині.

Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

1805 р. - відкриття університету в Харкові;

1834 р. - відкриття університету в Києві.

Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. 1863 р. - Валуєвський циркуляр; 1876 р. - Емський указ.
Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро- Угорської) імперії у другій половині ХІХ ст.

1868 р. - створення у Львові товариства «Просвіта»;

1873 р. - створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. - Наукового товариства ім. Т. Шевченка);

1890 р. - створення Русько- української радикальної партії.

1899 р. - створення УНДП.

Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 1865 р. - відкриття Новоросійського університету.
Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст. 1900 р. - утворення РУП, першої політичної партії Наддніпрянської України.
Україна в Першій світовій війні Серпень 1914 р. - утворення Головної української ради, формування легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України.
Українська революція

Березень 1917 р. - утворення Української Центральної Ради;

Квітень 1917 р. - Всеукраїнський Національний конгрес;

Червень 1917 р. - Перший Універсал Центральної Ради;

Липень 1917 р. - Другий Універсал Центральної Ради, збройний виступ самостійників;

Листопад 1917 р. - Третій Універсал Центральної Ради, проголошення УНР;

Січень 1918 р. – Четвертий Універсал Центральної Ради, проголошення незалежності УНР.

Україна в боротьбі за збереження державної незалежності

січень (лютий) 1918 р. - Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу;

29 квітня 1918 р. - державний переворот і прихід до влади П. Скоропадського;

14 листопада 1918 р. - утворення Директорії;

листопад 1918 р. - проголошення ЗУНР;

22 січня 1919 р. - Акт злуки;

Грудень 1919 - травень 1920 – перший «Зимовий похід» військ УНР;

Квітень 1920 р. - Варшавська Угода;

Березень 1921 р. – Ризький мир;

Листопад 1921 р. – Другий «Зимовий похід» військ УНР.

Українська СРР в умовах нової економічної політики

1922 р. - входження УСРР до складу СРСР;

1921 - 1923 рр. - голод в Україні;

1923 р. - початок політики «українізації»;

1925 р. - завершення відбудови промисловості, курс на індустріалізацію.

Радянська модернізація України

1928-1938 рр. - період радянської модернізації в Україні;

1928 р. – Шахтинська справа;

1929 р. – справа СВУ; 1929 р. – рік великого перелому, початок суцільної колективізації;

1932 - 1933 рр. - Голодомор – геноцид українського народу;

1934 р. - перенесення столиці України з Харкова до Києва.

Західноукраїнські землі

1929 р. - утворення ОУН;

1930 р. - польська «пацифікація» у Східній Галичині;

15 березня 1939 р. - проголошення незалежності Карпатської України.

Україна під час Другої світової війни

23 серпня 1939 р. - радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа);

1 вересня 1939 р. - початок Другої світової війни;

17 вересня 1939 р. - вступ Червоної армії на територію західної України;

листопад 1939 р. - Східну Галичину і Волинь включено до складу УРСР;

2 серпня 1940 р. - Південну і Північну Бессарабію та Північну Буковину включено до складу УРСР;

22 червня 1941 р. - початок Великої Вітчизняної війни;

30 червня 1941 р. - проголошення Акта відновлення Української Держави;

грудень 1942 р. - початок звільнення України;

6 листопада 1943 р. - визволення Києва;

січень - лютий 1944 р. - Корсунь-Шевченківська наступальна операція;

вересень - жовтень 1944 р. - Карпатсько-Ужгородська наступальна операція;

28 жовтня 1944 р. - визволення всієї території України;

9 травня 1945 р. - завершення Великої Вітчизняної війни, День Перемоги.

Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 — початку 50-х років

квітень 1945 р. - Україна стає співзасновницею ООН;

березень 1946 р. - «саморозпуск» УГКЦ;

1946-1947 рр. - голод в Україні; квітень- липень 1947 р. - операція «Вісла».

Україна в умовах десталінізації

лютий 1954 р. - входження Кримської області до складу УРСР;

1956 р. - ХХ з’їзд КПРС;

1959 р. - утворення Української робітничо-селянської спілки.

Україна у період загострення кризи радянської системи

1965 р. - реформи в сільському господарстві та промисловості («косигінська реформа»);

1972 р. - зміна політичного керівництва УРСР. В. Щербицький;

1976 р. - утворення Української Гельсінської групи.

Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України

квітень 1985 р. - початок «перебудови»;

26 квітня 1986 р. - вибух на Чорнобильської АЕС;

вересень 1989 р. - виникнення Народний рух України за перебудову;

березень 1990 р. - перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР;

16 липня 1990 р. - прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України;

24 серпня 1991 р. - прийняття Верховною Радою Акта проголошення незалежності України;

1 грудня 1991 р. - всеукраїнський референдум і вибори Президента України.

Україна в умовах незалежності

6 грудня 1991 р. - заснування Збройних сил України;

липень 1994 р. - обрання Л. Кучми Президентом України;

1995 р. - обрання України членом Ради Європи (РЄ);

28 червня 1996 р. - ухвалення Конституції України;

жовтень- грудень 2004 р. - «Помаранчева революція», обрання Президентом України В. Ющенка;

2008 р. - вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ);

листопад 2013 - лютий 2014 рр. - «Революція гідності»;

2014 р. - підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС); 

червень 2014 р. - обрання П.Порошенка Президентом України.

 

Джерело: znoclub.com

Категорія: Статі та конспекти | Додав: aleksandranazarenko1
Переглядів: 243 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar